23 februari, 2017

Om oss

31/3/2021

Prishöjning

Vi har sett att priset på material har ökat under hösten och våren, och speciellt då på rostfritt.

Det rostfria råmaterialet styrs mycket av bland annat nickelpriset som har stigit dramatisk den sista tiden,
en bidragande faktor till detta är att nickel ingår i elbils batterier och därmed den stora efterfrågan.

Vi har även andra faktorer som påverkar priset, så som höjda frakt priser från Asien, valutorna i Asien har stigit mot den amerikanska dollarn.

Detta samtidigt som Stålgruvorna producerar med sin maximala kapacitet.
Dessutom har tillgängligheten på färdigt material minskat,
vilket pressar upp priset på stål ytligare.

Vi ser gärna att ni beräknar längre ledtider på Era inköp än normalt.

Utöver detta har vi Covid läget som ständigt oroar marknaden.

Som världssituationen ser ut just nu kommer vi att från den första april 2021
Justera priserna utifrån rådande marknadspriser.

Checkray Trading – nu en del av MEAB

23/11/2020

I Oktober 2018 förvärvade MEAB Checkray Trading i Stockholm. Sedan dess har lagret flyttats till Malmö och från och med den 17 december stänger även kontoret i Stockholm. Från och med 1 januari 2019 kommer Checkrays produkter att saluföras av MEAB. Vi kommer då att utöka vårt produktutbud med gaffellänkar, vinkellänkar, länkhuvuden, O-ringar osv…

För mer information om dessa produkter var god och besök Checkrays hemsida på www.checkray.se

Vem är MEAB?

MEAB Stainless AB är ett familjeägt grossistföretag som specialiserar sig på rostfria och syrafasta fästelement med både standardprodukter och tekniska spetsprodukter. Vår affärsidé bygger på mer än 30 års erfarenhet i branschen, korta beslutsvägar och direktkontakt med världens tillverkare av fästelement.

Vi vill gärna att ni ska se oss som en förlängning av er inköpsavdelning och tar stor hänsyn till ert servicebehov. Rätt kvalité, rätt hantering och den kortaste vägen ger er som kund det bästa priset. Vår förhoppning är att ni ser MEAB som en kompetent partner och vi ser ram emot att höra från er vid upphandling av fästelement

Kvalitets & miljöpolicy

På MEAB är det vår policy att vi ska tillhandahålla den kvalitet på produkter och tjänster som våra kunder efterfrågar. Vi vill bibehålla och utveckla våra kunders förtroende genom ett långsiktigt agerande i vår roll som kvalificerad samarbetspartner.

Detta uppnår vi genom att alla känner ett personligt ansvar med målsättningen att MEAB alltid ska leverera kvalitet av högsta klass och produkter utan fel. Högsta kvalitet handlar i stor utsträckning om att låta hela företaget präglas av intolerans mot fel och brister.

Vi ser det dessutom som vårt ansvar att värna om miljön och det är därför som vi alltid betraktar miljömedvetenhet i all verksamhet som företaget utför.

Historik

Under 1970-talet startade familjen Tinggren MEAB Maskin-Element AB. Företaget utvecklades under 1990-talet till en av Sveriges ledande leverantörer av rostfria och syrafasta fästelement. Efter uppvaktning av diverse aktörer på marknaden sålde MEAB år 2000 företaget till den Schweiziska fästelement-grossisten Bossard AG.

Med samlad erfarenhet och kunskap om fästelementsbranschen startade Rolf Tinggren MEAB Stainless AB; familjens nya verksamhet med samma inriktning och med en ännu mer kundanpassad affärsidé.

Rolf Tinggren, med förflutet i MEAB Maskin-Element AB som inköpsansvarig och i Bossard Sweden AB som manager och inköpsansvarig säger,

’MEAB Stainless AB är idag en etablerad leverantör med positiv framtidstro. Strävan är att väva samman all samlad erfarenhet och kunskap med det lilla företagets dynamik och entreprenörsanda för att kunna erbjuda en optimal lösning till varje enskild kund. Det känns verkligen positivt att kunna vara med och pressa omkostnaderna för vår industri som så väl behöver sina marginaler!’